محمدرضا اسپهبد؛استاد دانشگاه و فعال حوزه زمین شناسی آب در گفتگو با ماین دیلی نیوز گفت: بطور واضح قوانین تصویب شده در حوزه معادن توسط مجلس فعلی را قبول ندارم، چون این مجلس افراد متخصص برای ورود به این قضیه را ندارد و اگر دارند یکی از آن افراد را معرفی کنند. وی گفت : […]

محمدرضا اسپهبد؛استاد دانشگاه و فعال حوزه زمین شناسی آب در گفتگو با ماین دیلی نیوز گفت: بطور واضح قوانین تصویب شده در حوزه معادن توسط مجلس فعلی را قبول ندارم، چون این مجلس افراد متخصص برای ورود به این قضیه را ندارد و اگر دارند یکی از آن افراد را معرفی کنند.
وی گفت : من فقط میتوانم در یک کلمه بگویم ما باید ابتدا جایگاه زمین شناسی و معادن را در این کشور تعریف کنیم و سپس به مراحل بعدی بپردازیم وگرنه وضعیت معادن ما همینطور خواهد ماند.
اسپهبد در ادامه به پویا ماندن صنایع معدنی کشور اشاره کرد و افزود : ما باید حداقل مثل کشورهای موفق در این حوزه مانند ویتنام یک وازرتخانه قوی و فعال برای این بخش داشته باشیم و در کنار این مردم را هم در سود این کار شریک کنیم که سود این کار در جیب یک نفر نرود تا بتوانیم صنایع معدنی پویایی داشته باشیم ، همانگونه که صنعت نفت ما ملی است و مال مردم است، صنعت معدن ما هم باید ملی باشد و دولت روی معادن نظارت مستقیم داشته باشد و البته حق و حقوق افرادی هم که کار محاسبات و استخراج را انجام میدهند باید داده بشود تا ما صنعت معدن خوبی داشته باشیم.